ශුභාරංචි යැයි කියමින් ව්‍යාපාරිකයාට කණකොකා හැඬවූ පාදිලියා වැනසෙයි.

වලත්ත ෆාදර්ගේ හොර අඹුව වී පසුව ඇය මිසදිටු වූ පාඩුව මදිවාට අසරණ ව්‍යාපාරිකයාට මරණ දඬුවම දුන්නේ ලංකාවේ බල පැවැත්වෙන පර රෝම ලන්දේසි නීතිය නිසා විය හැක. එම තීන්දුව දුන් හැතිකරය පවුල් පිටින් හැඳි ගෑවේවා!.  හොර සහතික මත රට පැන්න ඉස්ලාම් බැල්ල රිසානා වෙනුවෙන් හඬන ගොබ්බයන්-ගොබ්බියන්  සිටින රටේ මේ අභීත ව්‍යාපාරිකයා වෙනුවෙන් හඬක් නගන්නට කිසිවෙක් නැතිද?

birinda agamata

පණිවුඩය මත ක්ලික් කල විට විශාල වේ, බාගත (Download)කර, විශාල (Zoom In)කර කියවන්න