79%-86%ක් කතෝලිකයන් සිටින ද. අප්‍රිකාව ස්ත්‍රී දූෂකයන්ගෙන් ලොව පළමු ස්ථානයට

By ethnicity

79.9% of Black residents are Christian, 17.5% have no religion, 0.2% are Muslim, 0.0% are Jewish, 0.0% are Hindu and 2.3% have other or undetermined beliefs.

86.8% of White residents are Christian, 8.8% have no religion, 0.2% are Muslim, 1.4% are Jewish, and 0.0% are Hindu. 2.7% have other or undetermined beliefs.

Src: http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_South_Africa#Religionකාන්තාවන්ට අතවර කිරීම් සිද්ධීන්වල
අංක 1 දකුණු අප්‍රිකාව යයි හෙළිවේ

කාන්තාවන්ට අතවර කිරීම පිළිබඳව වැඩි වශයෙන්ම වාර්තා වී ඇති රටවල් වී ඇත්තේ දකුණු අප්‍රිකාව, ඕස්‌ටේ්‍රලියාව, ස්‌විඩනය, එංගලන්තය, බෙල්ජිය, උතුරු අයර්ලන්තය, ඇමරිකාව හා නවසීලන්තය යයි හෙලිවේ.

දකුණු අප්‍රිකාවේ සියයට 135.8 ක්‌ද ඕස්‌ටේ්‍රලියාවේ සියයට 91.9 ක්‌ද ස්‌විඩනයේ සියයට 63. 5 ක්‌ද කාන්තා අතවර කිරීම් සිදු වී ඇත.

ඉන්දියාවේ සිදු වී කාන්තා අතවර කිරීම් සංඛ්‍යාව සියයට 1.9 ක ප්‍රතිශතයක්‌ වේ. 2011 දී ඉන්දියාවේ කාන්තා අතවර කිරීම් සංඛ්‍යාව 24206 ක්‌ යයි වාර්තා වී ඇත.

Src: http://www.divaina.com/2013/01/09/forign05.html

කාඩිනල් මූලික වතිකානු කුමණ්ත්‍රණ කරුවන් සිහින දකින සේ මේ දහම් දිවයිනත් දේව රාජ්‍යක් වූ දාකට අද රටේ ස්ත්‍රීන්ට ඇති තත්වය කුමන තත්වයකට පත්වනු ඇතිදැයි මේ අනුව සිතා ගත යුතුය